Sunucu anayasası

Sunucuda uygulanan esaslar aşağıda verilmiştir. Riayet etmeyenler banlanır. Sorularınız için [email protected]’e mail atabilirsiniz, veya bota dm atarak modmail’e ulaşabilirsiniz.

son revize tarihi: 25 haziran 2023
yapılan değişikliklerin listesi metnin en altındadır.


Başlangıç

Madde 1: Kapsam

Bu anayasada yazılı olan ve bu anayasa tarafından hüküm sayılarak yürürlükte olan ceza kanununda yazılı olan bütün maddeler ve koşullar dahil bütün maddeler ve koşullar; pcislocked discord sunucusundaki üyelerin, sunucu içerisindeki yazılı veya sesli iletişimlerini ve olayların bağlamı dahilinde gerekli görülürse sunucu üzerinden tanışan sunucu üyelerinin birbirleri arasındaki birebir(özel mesaj v.s) iletişimini; üyelerin gizliliğinin, güvenliğinin ve akıl sağlığının korunması amacıyla düzenlemek ve denetlemek amacıyla yetki verilen yöneticiler tarafından yürütülmektedir. Gerekli görüldüğü takdirde kurucuların kararıyla bu maddeler kapsam dışı bırakılabilir veya kapsam genişletilebilir.

Aşağıda okuyacağınız kuralların ve yasakların tamamı, yaşanan olaylar sonrasında belirlenen kurallardan oluşturulmuştur. Bu anayasanın yazımında bu sunucuda kullanılan önceki kural metinlerine ek olarak ismi olmayan grup Skype grubunda yaşanan olaylar ve burada zamanında kullanılan meşhur anayasa metni de baz alınmıştır.

ÖZETLE: “TÜRKİYE’NİN BU KARANLIK VE PUSLU VADİSİNDE YAŞANANLARI ANLATTIĞIMIZ BU DİZİDEKİ KİŞİLER VE KURUMLAR TAMAMEN GERÇEK OLAYLARDAN ALINMIŞTIR.”

Madde 2: Anti-Kapsam

Bu anasayasda yazılı olan ve bu anayasa tarafından hüküm sayılarak yürürlükte olan ceza kanununda yazılı olan bütün maddeler ve koşullar, pcislocked’a ve hesaplarına uygulanamaz. Kurucular, gerekli görüldüğü takdirde bu anayasadaki maddelerin bazılarını veya tamamını kendileri veya başkaları için devre dışı bırakabilir. Bütün yasama, yürütme ve yargı pcislocked’un sikinin keyfine bağlıdır.

Madde 3: Tanımlar

Aşağıdaki metin boyunca kullanılan terimlerden;

 • “pcislocked” ismi, youtube.com/pcislocked adresindeki youtube kanalını, buna bağlı sosyal medya sayfalarının/gruplarının birini veya bütününü, ve/veya pcislocked isminin arkasındaki zavallıyı,
 • “Sunucu”, Discord tarafından https://discord.gg/qU6tYESkAu adresinde barındırılan pcislocked discord sunucusunu,
 • “Üye”, pcislocked discord sunucusuna teknik açıdan “katılmış” olan, bütün discord hesaplarını,
 • “Rol”, Discord sunucu sisteminde bir üyeye verilebilen, yetkiler vermeye veya üyeyi belli açıdan etiktelemeye yarayan bir özelliği,
 • “Yönetim” veya “Yönetici”, pcislocked tarafından yetki verilen ve yaptırım yetkisi olan sunucu üyelerinin birini, bir kaçını veya tümünü,
 • “Sunucu sahibi”, veya “Kurucu”, beni,
 • “Yer sağlayıcı”, “444 De Haro Street Suite 200 San Francisco, CA 94107 United States” adresinde merkezi bulunan ve sunucunun teknik altyapısını ve yazılımını sağlayan Discord Inc. şirketini ve şirketin sağladığı hizmeti,
 • “Discord moderatörü”, yer sağlayıcı tarafından ücretli veya ücretsiz olarak görevlendirilen ve amacı Yer sağlayıcı’nın barındırdığı bütün sunucularda Discord Hizmet koşulları’nı ve Discord Topluluk Yönetgeleri’ni yürütmek olan kişileri,
 • “Banlı üye”, daha önce birden fazla kez veya ciddi kabahatlerde bulunan ve sunucudan kalıcı olarak uzaklaştırılması uygun görülen, sunucu ile bağı kesilen eski üyeleri,
 • “Teknik sahip”, sunucunun yer sağlayıcı üzerinde sunucunun sahibi olarak kayıtlı olan discord hesabını,
 • “İsmi olmayan grup”, 13 eylül 2014 tarihinde pcislocked tarafından kurulan Skype grubunu, veya bunun uzantılarını,
 • “Taşşaklı üye”, hiyerarşiye dahil olan, VIP Lounge sekmesine erişim veren, belli bir seviyeyi geçince alınan veya kurucu itiraz etmedikçe verilen rolü,
 • “legit taşak”, Sunucu sahibi tarafından taşaklı üyeler içinden seçilen güvenlilir üyeleri ve bunların aldığı rolü,
 • “aktif üye”, Sunucuda bir süre etkileşimde bulunarak zararlı olmadığını teyit edecek kadar süre geçiren, bunun tasdiki olarak da aynı adlı rolü alan üyeyi,
 • “pcislockedbot”, sunucu için özel yapılan ve kayıt, karşılama ve otomatik cevaplama gibi bazı fonksiyonları karşılayan Discord botunu

ifade eder.

1. Kısım – Temel Esaslar

Madde 1:

pcislocked discord sunucusu, pcislocked takipçilerinin, pcislocked’la iletişimi olan insanların veya chat ortamı arayan insanların birbirleriyle iletişim kurması, internette zaman geçirmesi için, ismi olmayan grup’un devamı olarak kurulmuştur.

Madde 2:

a) Sunucunun sahibi pit10lympos discord hesabıdır, bu hesabın sahibi de pcislocked’dur. Sunucunun teknik sahipliği aynı şahsın diğer hesapları arasında sunucunun bekası gerektirdikçe zaman zaman aktarılabilir, fakat pcislocked sunucusunun sahipliği aynı gerçek kişiye aittir. Sunucunun teknik veya fiili sahipliği, kurucunun uygun gördüğü birisine, olağandışı durumlarda ve geçici süreliğine devredilebilir, bu durum dışında başkasına devredilemez.

b) Sunucu, Yer sağlayıcı hizmet şartlarında da belirtildiği gibi, para veya başka bir şey karşılığı satılamaz. Sunucu sahibine 6 aydan fazla süre ulaşılamaması, sunucunun çalınması veya sunucu sahibinin discordu terk etmesi durumunda sunucu yetki verilen bir moderatör tarafından yetkisi izin verdiğince yazıma kapatılır, nuke’lanır veya tamamen silinir.

Madde 3:

pcislocked discord sunucusu, her ne kadar diğer amaçlara ve daha geniş topluluklara hizmet verme amacına da hizmet etse de, özünde pcislocked’un discordudur. Ne olursa olsun sunucu isminden “pcislocked” ibaresi çıkartılamaz, sunucunun ana teması değiştirilemez, değiştirilmesi teklif edilemez.

Madde 4:

1. Kısımdaki temel esasların tamamı, sunucu sahibi dışında birisi tarafından değiştirilemez.

2. Kısım – Sunucuya giriş şartları

Madde 1:

Sunucuya girecek kişi, Discord platformunda 30 gün veya daha öncesinde kaydedilmiş bir discord hesabına sahip olmalıdır. Bu süre, yönetim takdirinde kaldırılabilir, kısaltılabilir ya da 60 güne kadar çıkartılabilir. Sunucu sahibi bu süreyi 180 güne kadar çıkartabilir. Ayrıca sunucu üyesinin hesabında bağlı bir telefon numarası bulundurulması zorunludur. Bu koşul, kişi bazında yönetim takdirinde yok sayılabilir.

Şu anda bu kural 180 gün olarak uygulanmaktadır.

Madde 2:

Sunucuya girecek kişi, Discord platformu’nda işletilen ve https://discord.com/terms adresinde barındırılan hizmet şartları’nı, https://discord.com/privacy adresinde barındırılan gizlilik politikasını, https://discord.com/guidelines adresinde barındırılan topluluk kurallarını kabul etmiş ve https://pcislocked.net/kvkk/ adresinde belirtilen ve 2. Kısım 4. Madde’de de açıklandığı şekilde kişisel verilerinin işlenmesini ve depolanmasını kabul etmiş sayılır. Discord’un kurallarına aykırı hareket eden kişiler yönetim takdirinde olacak şekilde bunlara uymasına ilişkin uyarılabilir, sunucudan yasaklanabilir, veya üyeyi uyarmaksızın Discord yönetimine bildirebilir.

Madde 3:

Sunucuya girecek kişi, Discord hizmet şartlarında belirtildiği şekilde 13 yaşını doldurmuş olmalıdır. Sunucuya girişte kesin bir yaş aranmamakla beraber, yöneticilerin takdirinde 18 yaşına kadar yaş sebebiyle üyeleri sunucuya almayı reddedebilir. 30 yaşından büyük insanların sunucuya girişi, taşaklı üye veya yönetim referansına ve/veya sunucu sahibinin onayına bağlıdır.

25 Haziran 2023 itibariyle spesifik olarak yaş alt/üst sınırı sebebi ile üye girişi reddi yaşanmamıştır.

Madde 4:

Sunucuya girecek kişi, sunucuya girdiğinde aşağıdaki bilgilerin inceleneceğini, kayıt altına alınacağını, bu bilgilerin sunucu güvenliğini sağlama, bot hesapları önleme ve risk profilleme amacıyla kullanılacağını kabul eder;

 • Hesap ismi, profil resmi, durum metni, durumda gösterilen oyun veya aktivite bilgileri, hakkında kısmı ve profil banner resmi,
 • Üyenin sunucuya girerken kullandığı davet bağlantısı, davet bağlantısı sağlayıcısı ve bağlantının kullanım sayısı,
 • Üyenin esabına bağlı, hakkında kısmında gösterilen, herkese açık olan ve üye tarafından da herkese açık yapılan sosyal medya hesaplarındaki herkese açık isim, profil resmi, aktivite gibi bilgiler,
 • Üyenin yöneticilerle DM veya #verify yoluyla oluşturabileceği olası etkileşimin içeriği, kullanılan dil ve bağlam
 • Yöneticilerin diğer platformlarda(örneğin, pcislocked youtube kanalındaki yorumlarınız, profiliniz veya canlı yayındaki size ait olduğu düşünülen yorumlar) hakkınızda bildiği bulgular
 • Sizden önce ve sizden sonra giren kişi/kişilerin yukarıdaki benzer bilgileriyle karşılaştırma sonucu tespit edilebilecek olası sorunlar,
 • Diğer popüler Discord sunucularındaki herkese açık etkileşimleriniz, gerekli görüldüğü durumlarda diğer sunucu moderasyon ekiplerinden alınan bilgiler.

Madde 5:

Sunucuya girecek kişinin, herhangi bir yasal sebepten dolayı internete erişimi yasak olmamalı.

Madde 6:

Sunucuya girecek kişinin, daha önce pcislocked sunucusundan veya Discord’dan başka bir hesapla banlanmamış olması gereklidir. Discord’dan yasaklanmış olmaya rağmen başka bir hesapla Discord’a girmek Discord Hizmet Şartları’na aykırıdır. Sunucudan yasaklanan üyeler yönetim ile [email protected] adresinden veya Discord üzerinden iletişime geçerek durumu çözmeye çalışabilirler. Fakat başka hesaplarla girerek ban atlamaya çalışmak sadece şansınızı düşürecektir.

Madde 7:

Sunucuya girecek kişi, bu anayasayı veya özet kuralları okuduğunu, bu kurallara uyacağını ve aykırı davranışlarda bulunmayacağını beyan eder. Aykırı davranışta bulunursa da yaptırımlara uyacağını kabul eder.

Sunucuda susturulmuş iken(mute yiyip mapushaneye düşünce) sunucudan çıkmak, yukarıdaki maddenin açık ihlali olarak değerlendirilmekte olup, en azından ceza süresi bitimine kadar ban sebebidir.

Madde 8:

Sunucunun sürdürülebilmesi ve korunması, huzurun korunması ve olası sorunların önüne geçilmesi için yönetim; mantıklı şüpheler veya sebepler çerçevesinde sunucuya girişleri geçici olarak askıya alınabilir(!raid komutu). Kurucu ve moderatörler tarafından gerekli görülürse bu süre uzatılabilir veya dışarıdan üye alımları tamamen durdurulabilir.

En son 2021 Eylül’de girişler uzun süre kapatıldı ve yaklaşık 1 yıla yakın kapalı kaldı sanırsam. Şu anda invite’lar aktif.

3. Kısım – Üyelerin hakları ve ödevleri

Madde 1:

Üyeler, en azından temel hatlarıyla anayasayı, haklarını ve ödevlerini bilmekle ve anlamakla yükümlüdür. İlle de okuyun demiyorum ama arada bakabilirsiniz bu nasıl şu nasıl diye, bu uzun ve sıkıcı metni okumuş olmanızı beklemem zor.

Madde 2:

Üyeler, anayasayı ve aksi belirtilmeyen maddelerini açıkça eleştirebilir, tartışabilir ve değişiklik talep edebilir. Bu talepler sunucu üyeleri ve yönetim tarafından tartışılabilir, sunucu sahibi uygun görürse de uygulanabilir.

Madde 3:

Üyeler, 2. Kısımda belirtilen sunucuya giriş şartlarını sürekli olarak sağlamakla yükümlüdür.

Madde 4:

Üyeler, 4. Kısımda belirtilen kurallara uygun davranmakla yükümlüdür, bu kurallara karşı davranmanın doğuracağı sonuçları da anlamakla yükümlüdür.

Madde 5:

Üyeler, 5. Kısımda belirtilen sunucu içi düzene sıkı olarak uymak zorunda olmasa da, genel olarak bu düzeni takip etmekle ve odaları amaç dışı kullanmamakla yükümlüdür. Bu konuda esnetme, gevşetme ve anlayış gösterme yönetim takdirindedir.

Madde 6:

Üyeler, sunucuya giren çıkan insanların dökümünü ve yaptırım kaydını görebilir. Üyeler, sunucu sahibinin takdirinde olacak şekilde üyeler, aktif üyeler veya taşaklı üyeler şeklinde belirleyeceği düzeye dahil olan üyelerin, sunucuya giren üyelerin sınır kapısındaki etkileşimlerini ve moderatörlerin ilgili veri kayıtlarını görme hakkına da sahiptir. Madde 6’daki haklar, sunucu sahibinin takdirinde geçici veya kalıcı olarak askıya alınabilir.

Madde 7:

Taşşaklı üyeler, VIP Lounge’da paylaşılan içeriği sunucu dışına yaymayacağını, paylaşmayacağını, dağıtmayacağını ve sızdırmayacağını beyan eder. Diğer VIP üyeler, böyle bir durum olduğunu gördüğünde bunu yönetime iletmekle yükümlüdür.

Madde 8:

Yönetim, gelişmiş moderasyon kayıtlarını, bütün mesaj kayıtlarını ve bot teknik kayıtlarını görüntüleyebilir, buradan aldığı bulguları moderatif aksiyon alırken neden/delil olarak kullanabilir.

Madde 9:

Üyeler, sunucuda kendilerine karşı birden fazla üyenin organize bir şekilde mobbing yaptığını veya sunucudan uzaklaştırmaya yönelik kötü tavır aldığını düşünürse yönetime üyeleri şikayet edebilir.

Madde 10:

Üyeler, sunucuda sevmedikleri kişiler hakkında “voteban” başlatabilir. Bu voteban isteği DM yoluyla bota iletilir, eğer moderatörler veya kurucu oylamanın yapılmasında sakınca görmezse; sunucuda 1 haftadan fazla süredir bulunan aktif üyelerin oylamasına açık olarak, açık oy, açık sayım yöntemiyle ve votebanı isteyen kişi gizli tutularak yapılır. En az 15 oy olacak şekilde, son 24 saat içinde görülen online “aktif üye” sayısının yarısı kadar evet oyu toplanırsa, üye sunucuda açıkça istenmediği için sunucudan çıkması talep edilebilir. Oylama sonucunda üyenin banlanıp banlanmayacağına ise oylama sonucundan bağımsız kurucu karar verir. Voteban süreci esnasında anketi etkilemeye çalışan kişilerin oyları silinir ve ilgili üyeler uyarılır, devam etmeleri halinde oylama bitene kadar mapushaneye gönderilir. DM’den böyle bir şey yapılması halinde yönetim takdirinde daha ağır yaptırımlar uygulanır. Oylamada insanların kendi düşünceleri dışında oy vermeye yönlendirmeye yönelik diğer benzer eylemler de yasaktır ve cezalandırılır.

Madde 11:

Üyeler, moderatörleri kurucuya geçerli sebeplerle şikayet edebilir. Moderatörler, şikayet edildikleri için üyeye karşı tavır alamazlar, fakat hala kuralları uygulayabilirler. Burada tavır almdan kuralları uygulayabilip uygulayamadıklarına kurucu karar verir. Bu profesyonelliği gösteremeyen moderatörlerin o üyeye karşı yaptırım uygulamasına izin verilmez veya moderatör yetkileri kurucu tarafından geçici veya kalıcı olarak alınabilir.

Madde 12:

Sunucu sahibi tarafından yönetime dahil edilen kişiler, sunucuyu 7/24 beklemekle veya sürekli aktif olarak ilgilenmekle yükümlü DEĞİLDİR. Fakat moderatörlüğe çeşitli eleme yöntemleriyle, başvurusu sonrası ve isteği üzerine yetleştirilen moderatörler sunucuda kendini unutturmayacak kadar aktif olmalı ve kuralları efektif bir şekilde yürütmelidir. Bu kaideye uymayan moderatörlerin yetkileri iptal edilir.

Burada belirtilen şekilde “dışarıdan alınan” moderatörlere ayrı bir etiket rolü verilir. Şu anda bu statüde bir moderatör bulunmamakta olup bütün moderatörler gönüllü kişilerden veya arkadaşlarımdan oluşmaktadır, dolayısıyla hiç bir moderatörün sunucuyu sürekli bekleme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

4. Kısım – Topluluğun moderasyonu

Aşağıda maymunların anlayabileceği dilde yazılan topluluk kuralları vardır. neyin yasak olduğu, olmadığı ve yasaksa da cezası verilmiştir. Kurucu bu kurallardan bağımsız yaptırım uygulayabilir ve bunu kimseye sormaz.

Kurallar sert gibi gözükebilir, bunu okuduktan sonra da sunucu mayınlı tarla gibi görünebilir ama gerçekten değil. Rahat olun. Yönetim, yaşanan olayların bağlamı ve arka planı çerçevesinde gerektiği durumlarda bir miktar hoşgörü gösterip kuralları esnetebilir, cezalandırmadan önce uyarı verilebilir veya eğer durum daha kötü ise önceki yaptırımlara bakılmaksızın perma basılabilir. Böyle bir karar verilirse sebebi moderasyon kayıtlarında açıklanmalıdır.

Madde 1: Temel talimatlar

 • Discord ToS’a uyun.
 • Bütün anayasayı okursanız iyi olur.
 • 2. Kısım’daki bütün koşulları sürekli olarak sağlamanız gerektiğini unutmayın.
 • verifyda sa yazmayın.
 • sinir bozmayın adam olun

Madde 2:

Aşağıdakiler, sadece bunlarla sınırlı olmayacak şekilde serbesttir:

 • Küfür etmek
 • Allaha dine kurana kitaba millete vatana veya diğer değerlere veya darwine falan küfür etmek(riski size ait)
 • Ana bacı sövmek
 • SADECE FİKİR SORMA AMAÇLI kendinize ait içeriği paylaşmak(kötüye kullanım olup olmadığına yönetim karar verir, zırt pırt atmazsanız bişey olmaz)
 • Bir kişinin fikrine katılmamak ve tartışma başlatmak(ASLA toksik amaçlı değil, yalnızca karşıt görüşünüzü savunmak amaçlı, yani düzgünce tartışın.)
 • genele konuşulan konu bağlamında veya konu başlatmak, hakkında konuşmak için fotoğraf atmak(sadece foto atmak için atacağınız fotoları #media’ya, memeları da #memes’a atın.)(şu anda bu iki kanal birleşiktir)
 • iyi bir insan olun

Yukarıdakileri sadece çoğu sunucuda yasak olabileceği için belirttik. Fakat, bu belirtilen eylemler sadece örnekler olup halen diğer kurallar tabiidir.

Örneğin: birine sürekli allahına söverek bulaşmak, allaha sövmek doğrudan yaptırıma tabii olmasa da halen toksiklik yapmak olduğu için yasaktır.

Madde 3:

Aşağıdakiler hoş karşılanmaz ve gerekirse yaptırımlar uygulanabilir;

 • 31, sj gibi şeyleri sürekli kullanmak. bunu açıklamama gerek yok bence.
 • Bot aracılığıyla dahil olmak üzere spam ve flood yapmak
 • Aşırı toksiklik(belli bir düzeye kadar, sürekli olmadığı, sistematik olmadığı ve aşırı olmadığı sürece tamamız, fakat burada “aşırı” çizgisini belirlemek gerçekten güç, o yüzden samimi olmadığınız kişilere sürekli bulaşmanızı tavsiye etmiyoruz.)
 • ahlayan karı ve jumpscare falan atmak
 • Her cümlede allaha atatürke geçirerek kendini komik sanmak ne kadar abarttığınıza bağlı olarak yönetim takdirinde yaptırıma tabidir.
 • Tartışma esnasında fikrini savunamamak, sizin bütün sunucuya aptalmış gibi görünmenize sebep olur ve herkes sizle dalga geçer.
 • Youtube videonuzu yayınlandığı gibi genele yeni video beyler falan diye atmak. Burası sizin fan sayfanız değil, bu hareket sizinle sadece dalga geçilmesine sebep olacaktır. “kontent kıreytör” rolünüz yoksa(yani kanalınız gerçekten çöp ise ve 3-5 izlenmeye de muhtaç iseniz) bu durum 3 gün mute ile sonuçlanır. Tekrarında 2 hafta mute, üçüncüsünde perma ban.
 • aşırı pro-lgbt veya anti-lgbt konuşma yapmak. yaptırımı yoktur, sadece bu konuları gerçekten umursamıyoruz, ama her yerde lgbt propagandası yapılmasını veya bu topluluklara katılmayanlara “onur”suz gibi davranılmasını da sevmiyoruz. farklı eğilimlerden insanlara ve bu konularda tartışmaya sonuna kadar açığız fakat bokunu çıkartmayın. yaptırıma tabii değildir.
 • “video at orospu çocuğu pcislocked” yazmak. yazın görürsünüz ne olduğunu
 • bana sövdüler veya allaha sövüyorlar diye ağlamak yasaktır. aşırı durumlara zaten moderatörler tarafından müdahele edilmektedir fakat pembe götlü olacaksanız burası sizin için doğru yer değil
 • saygılı saygılı konuşan insanlara amaçsız bir şekilde sürekli mal mal küfür etmek(özellikle ses mühendisine saygısızlık yapana asla acımam)
 • rütbe olarak üstünüzdeki üyelerle samimi olmadığınız halde onları rahatsız edebilecek düzeyde samimi konuşmalara girişmek. bu kural sadece rahatsız olduklarını belirttikleri halde devam etmeniz durumunda yürürlüğe girer. özetle insanların sınırlarını zorlamayın, dur denildiği zaman durmayı bilin.
 • rütbe olarak altınızdaki üyeleri eziklemek. ayıp.
 • Bir üyeye cinsiyeti, cinsel yönelimi, ırkı, memleketi v.b mevzulardan dolayı aşırı iyi veya aşırı kötü davranmak. Buna kızlara yürümek, slut shaming veya birine “espri” sınırlarının çok dışında ve üyeyi açıkça rahatsız etme amacıyla ve rahatsız edecek şekilde ırkçı davranmak da dahildir fakat daha ekstrem durumlar 4. Kısım 4. Madde kapsamında değerlendirilecektir ve genelde direkt permaban yemenizle sonuçlanır.
 • Ban yiyen üyeler hakkında ban yemesinin hemen ardından konuşmaya devam etmek. Bu kural tartışmaları önlemek içindir ateşi harlamadığı sürece genelde göz ardı edilir. Eğer ban konusunda kişisel düşünceleriniz varsa (bence ban yememeliydi vs.) modmail’den iletebilirsiniz veya olaylar soğuduktan sonra istediğiniz gibi tartışabilirsiniz.
 • Gereksiz birebir tartışmaları sunucuda herkesin önünde yapmak sizi herkesin patlamış mısır yiyerek izlemesine sonra da dalga geçilmenize sebep olacaktır, sunucu huzurunu bozması durumunda yönetim takdirinde yaptırıma tabiidir.
 • Discord durumunuzda reklam yapmak. Ezik misiniz?(Doğrudan yasak değildir, detaylar 4. Kısım, 4. Madde’de açıklanmıştır.)

Madde 4:

Aşağıdakiler ASLA TOLARE EDİLMEZ ve aksi belirtilmedikçe UYARISIZ yaptırım ile sonuçlanır;

 • NSFW dışındaki odalara NSFW içerik göndermek, önce uyarı sonra 1 hafta mute ve üçüncüde ban ile sonuçlanır.
 • 3. Kısımdaki “Üyelerin Hakları ve Ödevleri” kısmında belirtilen VIP Lounge’dan içerik sızdırma yasağına ve gördüğü sızıntıları bildirme zorunluluğuna uymayan üyelerin BÜTÜN RÜTBELERİ KALICI OLARAK SÖKÜLÜR.
 • Discord içerik filtresinin etrafından dolaşmaya dair herhangi bir deneme(1. madde dahil), 1. madde dışında bir durum ise 12 saat mute, devamında 1 hafta, kaşınırsa ban. Bu kural, genele atmamanız gereken ve DISCORD’UN NSFW FİLTRELEMESİNE RAĞMEN atmaya çalıştığınız içerikler için de geçerlidirve bu durumlarda mute süresi asgari 3 günden başlar.
 • Bir üyeye doğrudan saldırgan ve agresif bir tavır sergilemek, duruma göre değerlendirilecek olup yönetim takdirinde mute veya tempban/permaban ile sonuçlanır. Eğer iki taraf da gerizekalı ise iki tarafa da mapushaneye gönderilerek orada aralarında çatışmalarını çözmeleri sağlanır.
 • Tartışma veya bir konuşma esnasında bir kişiye aşırı küfür etmek, fikrini savunamayınca ağlamak(4. Kısım 3. Madde) ve sonrasında UYARILDIKTAN SONRA BİLE sürekli küfür ederek kendini düzgün ifade edememek mapushaneye gönderilmenizle sonuçlanır
 • Reklam veya huzur bozma amacıyla yapılan spam hiç bir itiraz hakkı verilmeksizin anında kalıcı ban ile sonuçlanır
 • Sunucudaki kanallarda açıkça “reklam” olarak nitelendirilebilecek bir mesaj atmak anında 3 gün mute ile sonuçlanır. Üyelerin discord profilinin hakkında kısmında veya banner’ında yapılacak reklamlar ve tanıtımlar bundan hariçtir. Durum kısmında reklam olması durumunda ise üyeye aktif üye rolü verilmez ve bunu sağlamak için gerekirse “level blacklist” yaptırımı uygulanır, böylece üyenin üyeler listesindeki görünürlüğü azaltılır. (Bu üyeler aktif üye statüsüne çıktıklarında discord durumlarında halen reklam içeriğinin mevcut olup olmadığına bakılır, halen mevcut ise içerik kaldırılana dek level blacklist uygulanır. aktif üye olduktan sonra görülürse uyarısız ve karar geri alınmaksızın level blacklist uygulanır ve aktif üye rolü alınır. Reklam yapacaksanız sağ panelimde olmayacaksınız özetle.)
 • NSFW odasına ortalama insanlar tarafından “tiksindirici” ve “iğrenç” olarak tanımlanabilecek ve mantıklı olarak cinsellik bağlamında açıklanamayacak ekstrem şeyleri de paylaşmayın. Bunlara kanlı içerikler, 18 yaşından küçükleri ve loli, furry gibi şeyleri içeren içerikler ve ekstrem BDSM de dahildir. Eğer kafa kesme falan atarsanız perma yersiniz, burası yeri değil. Yaptırım, içeriğe göre tatlı bir uyarı ile Discord’dan banlanmanız arasında değişebilir.
 • Birden fazla üye organize bir şekilde bir üyeye karşı nedensizce kötü tavır alması, diğer bir deyimle sunucudan çıkmaya itme amacıyla mobbing yapması. Yönetimin kuralları yürütmesi buna dahil değildir ve moderatörlerin üyelere karşı tavır alması 3. Kısım 11. Madde ile yasaklanmıştır.
 • pcislocked discord botunu kasıtlı olarak buga sokacak ve crash vermesine neden olacak hareketlerde bulunmak veya token’i çalmaya çalışmak gibi aptalca şeyler yasaktır.
 • Mizah ve espri bağlamını aşan aşırı ırkçılık, sistematik olarak birini ırkından veya birini renginden dolayı aşağılamak kesinlikle yasaktır.

Madde 5:

Aşağıdakiler ASLA AMA ASLA TOLARE EDİLMEZ VE İTİRAZ HAKKI VEYA BAN AFFI HAKKI OLMAKSIZIN SUNUCUDAN ANINDA BANLANMANIZA EK OLARAK DISCORD YÖNETİMİNE BİLDİRİLMENİZE NEDEN OLUR. AYRICA GEREKLİ GÖRÜLDÜĞÜNDE KOLLUK KUVVETLERİNE BİLDİRİLMENİZ VEYE DİĞER EK AKSİYONLAR ALINMASI İLE DE SONUÇLANABİLİR;

 • Sunucuda malware, virüs, keylogger, IP logger içeren linkleri ve dosyaları paylaşmak yasaktır. Bu dosyalar sadece eğitimsel, tanıtımsal ve/veya deneysel amaçlar ile ve dosyanın virüslü olduğu açıkça belirtilerek paylaşılabilir. (sürekli aktif tarama yapılmamaktadır, eğer şikayet gelirse yöneticiler kontrol eder)
 • Bir üyeye karşı hedeflenmiş bir şekilde hacking veya oltalama saldırısı yürütmek(üye hakkında teknik bilgi toplayıp(işletim sistemi, kullanım alışkanlıkları, cihazların marka/modeli gibi normalde işinize yaramayacak ama teknik casusluk ve exploit bulmak için işe yarayacak bilgiler) sonrasında üyeyi hedefleyen exploit kullanımı da dahildir. önceden bilgi verilmiş ve onay alınmış etik pentesting çalışmaları hariçtir.)
 • Bir üyeye yönelik doxxing(konum bilgisi dahil, ancak konum bilgisi ile sınırlı olmamak üzere, hassas kişisel bilgileri toplama ve bunları etik dışı şekilde depolama/yayma) faaliyetinde bulunmak(atılan fotoğraflardan sokakları bulmak, geotag’leri toplamak, üyenin mahremiyetini ihlal edecek şekilde bu bilgileri paylaşmak, tehdit ve şantajda bulunmak, istek dışı kargo gönderimi vb.)
 • Sunucuya karşı bot hesaplarla spam saldırısı yapmak, sunucuyu daha büyük veya küçük bir kitleye hedef göstermek(discord’daki belki de en basit fakat en etkili raid korumasına sahip bir botumuz var, dize getirmek için en az 30 bin kişiyle vurmanız lazım, hadi benden bir ipucu. ayrıca raid koruma kısmıyla ilgili çoğu kod hiç bir zaman public github’da olmadı.)
 • Sunucu sahibi veya kurucuların hesaplarını hacklemeye çalışmak(that’s really lame tbh)
 • Discord istemcisini çökertmeye veya yeniden başlatmaya yönelik içerik paylaşmak(remote code execution’a sebep olacak içerikler, gerçekten virüs bulaşmasına sebep olmasa dahi antivirüsleri kasıtlı olarak uyaracak şekilde yapılan dosyalar/linkler, sunucuda chat’inin kilitlenmesine veya veri çalmaya sebep olan açıkların kullanılması veya chati çökertecek derecede spam yapılması bu ve diğer maddelerden hariç olarak ceza kanununun 5. maddesinin 1. fıkrası(malware, virüs) kapsamında değerlendirilecektir.)
 • Diğer yasadışı eylemlerde sunucuyu yer sağlayıcı veya iletişim ortamı olarak kullanmak(illegal ürün satışı, carding, çalıntı data satma, ve buna benzer dark web zibidilikleri. Bunun yeri general değil.)

Madde 6: Ek maddeler;

 • Ek madde 1: Özet kurallar ve burası arasında bir çelişki olursa burası geçerlidir. Anayasada veya özet kurallarda yapılan güncellemelerin geriye dönük işleyip işlemeyeceği yöneticilerin takdirine bağlıdır.
 • Ek madde 2: Atatürk’ü gerçekten sevmediğini ifade eden üyeler eşeğe dönüştürülüp hakkariye gönderilir ve F16’larla bombalanır.

5. Kısım – Sunucu içi düzen, roller, odalar ve amaçları

Madde 1: Roller ve amaçları

Sunucudaki roller; yönetici rolleri, bot ve entegrasyon rolleri, etiket rolleri, hüküm rolleri, rütbe rolleri, erişim rolleri ve ek roller olarak kategorize edilir. Bu roller de ayrıca kendi içlerinde yetki rolleri ve görünüm rolleri olarak ayrılır. Sunucudaki bütün roller pcislockedbot’un üzerinde görüntülenebilir. Bazı özel roller burada sayılmamış olabilir.

a) Yönetici rolleri:

kötü gün kurtarıcısı, yönetici, admin, moderatör, yönetim rollerini içerir. Kötü gün kurtarıcısı rolü görünüm rolüdür, teknik admin iznine sahiptir. Görünüm rolü olan admin rolü kırmızıdır ve genelde ismi olmayan grup beyin ekibine verilir, yetki rolü olan admin rolü de aynı kişilere verilir ve teknik admin izni dışında bütün izinlere sahiptir. Görünüm rolü olan moderatör rolü pornhub turuncusudur, moderasyon görevini yürüten kişilere verilir. Yetki rolü olan moderatör rolü ise yönetimde moderasyon görevi yürüten kişilere teknik yetki vermek amacıyla kick, ban, mute gibi yetkiler kapsamında ve sadece moderasyonda kullanılması amacıyla verilir.

b) Bot ve entegrasyon rolleri:

Bu roller, sunucuda belli fonksiyonları sağlamak için eklenen bot hesaplarına sadece belirtilen işlevlerini yapmaları amacıyla yetkileri içeren rolleri ve Nitro boost, twitch abonelik, youtube üyelik veya patreon entegrasyonları sonucu ortaya çıkan ve Discord tarafından yönetilen rolleri de içerir.

c) Etiket rolleri:

“gay”, “ak partili”, “porno bağımlısı”, “doğum günü çocuğu” gibi herhangi bir yetkisi veya rütbe hükmü olmayan, yalnızca üyelerin belli niteliklerini veya durumlarını belirtmeye yarayan rollerdir.

d) Hüküm rolleri:

“phone verification bypass” gibi özel durumları, mute gibi yaptırım durumlarını veya level blacklist gibi özel yaptırımları belirten roller. muted rolü haricinde yetkisi yoktur, level blacklist rolü sahiplerinin level ilerlemeleri amaribot tarafından sayılmaz ve bu üyelere aktif üye veya taşaklı üye rolleri verilmez.

e) Rütbe rolleri:

üye, aktif üye ve taşaklı üyeden oluşur. rütbe arttıkça belli odalara erişim hakkı açılabilir. Sunucuda üyenin aktifliğine göre amaribot tarafından verilir.

f) Erişim rolleri:

Bu roller sunucuda bütün üyelerin erişimine açık olan fakat sol panelde karışıklılık yaratmaması için gerek olmadığı sürece gizlenen bölümlere erişim için kullanılır(örn. dosya host kısmına erişim açan nitro abuser rolü veya misafir odasına erişim için misafir rolü, hapishaneye erişmek için mapushane ziyaretçisi(yeni adı gardiyan), veya üyeler tarafından alınamayan ve sadece özel durumlarda kullanılan geçici moderatör chat rolü). Bu rollerin çoğu üyeler tarafından bilgi kanalındaki tepkiler ile edinilebilir.

g) Ek roller:

Bu roller yeri geldiğinde özel fonksiyonlar için kullanılan roller olup izinleri ve amaçları duruma göre değişmektedir. Bu rollerin amacının, veya bir kişiye verilip/alınmasının sebeplerinin açıklanması zorunlu değildir. Yukarıdak beş kategoriye uymayan bütün rolleri kapsar.

Madde 2: Kategoriler ve içindeki odaların amaçları

Sunucudaki oda kategorileri, sunucuyu düzenlemek ve her şeyin çorbaya dönmesini önlemek için kullanılmaktadır. Ayrıca rollerin sağladığı erişim seviyelerine bağlı olarak belli odalara erişimin açılmasında da kullanılmaktadır. Böylece, örneğin, genellikle statik içeriğin bulunduğu arşiv kanalları sadece istek üzerine gösterilip gizlenebilir, artık sunucuya giriş yapan üyenin boşu boşuna verify kanalını görmesi engellenebilir veya yetkisi olmayanların moderatör odasını görmesi engellenebilir. Kategoriler aşağıda kısaca açıklanarak verilmiştir.

a) Meta:

Bu kategori, genellikle sunucu ve pcislocked hakkında statik bilgileri barındıran kanaldır. gizleyebilirsiniz ama susturmamanız tavsiye edilir. Ayrıca sunucuya ilk girişte normal üyelerin görüdğünden ayrıca barındırılan kural ve doğrulama kanallarını, ve sabıka kayıtlarını da içeren log kanalını da içerir. Kayıtsız üyelerle özel durumlarda kullanılmak üzere bir ses kanalını da bulundurur

b) Global chat:

Bu bölümde herkesin erişimine açık kanallar bulunur. general kanalı genel mesajlaşma kanalı olup, grup kuralları kapsamında her türlü paylaşım serbesttir. Herhangi bir bağlam olmadan meme veya fotoğraf atılması hoş karışlanmaz, bunun için memes-n-media kanalını kullanın. Bot komutları için #bot-commands kanalını kullanın. pinned-memes kanalı, memes-n-media’daki üyelerin beğendiği içeriklerin toplandığı kanaldır. bruh-moments kanalı chatte yaşanabilecek olayları arşivlediğimiz kanaldır. Özetle bruh-moments, general kanalının pinli mesajlar bölümü, pinned-memes ise memes-n-media’nın pinli mesajlar bölümüdür. nsfw kanalını açıklamama gerek yok herhalde. Ses kanallarına gelirsek: admin söver ben dinlerim 160k, ve sex kanalı 8k, diğer bütün ses kanallarının bitrate’ları 96kbps şeklindedir.

Genel ses odasında müzik botları çalışmaz. Music odasında müzik botları çalışır fakat kimse mik açamaz. Music with talk odasında botlar varken de konuşulabilir. music, music with talk ve admin söver ben dinlerim odaları için toplam üç müzik botu erişime açıktır. admin söver ben dinlerim odasında taşaklı üyeler ve yetkililer harici konuşamaz. Canlı yayınlar için kullanılır. sex odası alternatif afk’dır fakat tek slottur. meme için işte anladınız.

c) VIP Lounge:

Global chat’in karpuzlusu. Taşşaklı üyelere özel bir text kanalı, bot komutları kanalı ve pcislockedbot’a eklenmesi için doğrudan öneride bulunmak için özel bir kanalı içerir. Globaldeki odalarla aynı prensipte çalışacak şekilde general, music ve music with talk odaları vardır.

d) Moderatör Lounge:

ismi açıklıyor ¯_(ツ)_/¯

e) Misafirhane:

Sunucuya geçici olarak gelen kişilerin ağırlandığı, tek metin kanalı ve tek ses kanalından oluşan, müzik botu olmayan bölüm. Normal üyeler de ilgili erişim rolü yoluyla girebilir.

f) Mapushane:

Mute yiyenlerin atıldığı hücre. Tek metin odası ve tek ses odasından oluşur. Müzik botu yoktur, cezalılar ses odasında konuşamaz, odaya dosya gönderemez. Normal üyeler ziyarete gelebilir, ses odasında mahkumları görüşe gelebilir ve konuşabilir, ses odasında mahkumun sesini açabilir ve mapusa dosya gönderebilir.

g) Log:

sunucuyla ilgili teknik dökümleri içerir. Çoğu üyelere açık değildir. Bazı ek kayıtlar taşşaklı üyelere de açıktır.

h) Sunucu arşivi:

Sunucunun yıllık olarak arşivlenen eski metin odalarını içerir. Çok fazla oda vardır, siz owner değilsiniz sizde gözükmüyor şükredin.

i) Kategori dışı kanallar:

afk kanalı ve duyuru kanalıdır. Duyurularda çok nadir @+everyone kullanılmaktadır, susturmazsanız iyi olur. afk kanalında mikrofon izni kapalıdır.

Kapanış

Bu metni buraya kadar okuduysanız gerçekten helal olsun. Ben kesinlikle bunları ciddi olarak yazmadım ama sunucuda bunlara göre iş yapacağımızı düşünüyorum, olur da birileri bir şey sorarsa cevabını buraya ekler sonra da burayı gösteririm, burası da hem sık sorulan sorular kısmı, hem de kurallar kısmı olarak kullanılır. Zaten özeti olacak, bunu da eğlencesine ve referans amaçlı yazdım. Eksik gördüğünüz şeyler varsa söyleyin ekleyelim.

Detaylı değişiklikler listesi;

0/1: son kısım kısaltılmıştır.
0/2: discord kullanıcı adı güncellendi
1/2a: discord kullanıcı adı güncellendi
1/3: youtube ibaresi çıkartıldı, dil sadeleştirildi
2/1: yeniden yazılarak dil sadeleştirildi, yürürlükte olan süre not düşüldü
2/2: kvkk metninin linki eklendi
2/3: not düşüldü
2/6: yeniden yazılarak anlaşılabilirliği arttırıldı
2/7: mute yiyince çıkmanın ban sebebi olduğu daha açıkça belirtildi
2/8: not düşüldü
2/x: “geri zekalıca davranmamalıdır” maddesi gereksiz olduğu için çıkartıldı. öyle davranan banlanıyor zaten.
3/1: ufak düzeltme
2/7: ufak düzeltme
3/10: Oylamada insanları etkilemeye çalışmanın yasak olduğunu tekrar belirten bir cümle sona eklendi.
3/11: Moderatörlerin üyelere birebir mevzularından dolayı tavır almama ve yetkilerini kötüye kullanmama konusunda başarısız olmaları durumunda yetkilerinin kısıtlanabileceğini belirtecek şekilde güncellendi.
3/12: yeniden yazılarak dil sadeleştirildi, “harici moderatör” tanımı, harici moderatör kavramı kullanılmadan tekrar yazılarak anlatım sadeleştirildi.
4/1: geçmişte hatalı biçimlendirme sebebiyle başındaki rakam kaybolan madde yeniden yazıldı
4/2: örnek metni aşağıya taşındı
4/3: çeşitli anlatım ve dilbilgisi düzeltmeleri yapıldı, mühendisin nicki güncellendi ve yönetime başkaldırıyı yasaklayan madde çıkartıldı. ırkçılık ve aşırı iyi/kötü davranma maddeleri yeniden yazıldı.
4/4: çeşitli dilbilgisi düzeltmeleri yapıldı, reklam yasağına dair madde yeniden yazıldı.
5/*: Çeşitli dilbilgisi düzeltmeleri yapıldı.

İletişim: [email protected]

Telegram: @pit10lympos